Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap (Tewerkstelling, Personen met een handicap, Invaliden, Arbeid) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Personen met een arbeidshandicap kunnen in aanmerking komen voor de Vlaamse ondersteuningspremie. Deze premie maakt het aantrekkelijker voor werkgevers om u in dienst te nemen. De werkgever krijgt een premie die kan oplopen tot 60% van de loonkost.

Vanaf 1 januari 2019 is de VOP uitgebreid met een VOP van bepaalde duur van 2 jaar (voor personen met een - nog - niet stabiele arbeidshandicap- of beperking. Tegelijkertijd wordt de VOP voor zelfstandigen versoepeld. Meer info vindt u in dit document (docx 16 kb).

Voorwaarden

U behoort tot één van volgende categorieën:

 • ofwel hebt u recht op een loonkostensubsidie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • ofwel hebt u van het VAPH het recht op tehuiswerkenden, verblijf in een pleeggezin of beschermd, begeleid of zelfstandig wonen
 • ofwel volgde u buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) en studeerde u niet verder
 • ofwel volgde u in het secundair onderwijs inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4 of type 6
 • ofwel hebt u op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
  • minimum 4 punten bij fysieke, verstandelijke, psychische of auditieve handicap
  • minimum 9 punten bij visuele handicap
 • ofwel ontvangt u nog kinderbijslag en hebt u recht op bijkomende kinderbijslag omwille van uw handicap
 • ofwel hebt u een schriftelijke verklaring van uw arts waarin hij vermeldt welke aandoening u hebt en wat de prognose is
 • ofwel hebt u het recht gekregen van de VDAB op grond van een uitgebreid onderzoek 

Aanvragen


Waar?

VDAB

Hoe?

U dient een aanvraag in om na te gaan of u recht hebt op de Vlaamse ondersteuningspremie. Dat kan bij de VDAB.

Vervolgens nodigt een consulent u uit voor een gesprek om na te gaan of u een arbeidshandicap hebt. Is dat het geval, dan dient uw consulent een aanvraag in bij de provinciale dienst arbeidshandicapspecialisatie.

Na goedkeuring van deze aanvraag hebt u recht op bepaalde tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Uw werkgever kan dan een aanvraag indienen om de premie te ontvangen.

Bedrag?

 • de werkgever ontvangt een premie die kan oplopen tot 60% van de loonkost

Meebrengen

 • bewijs dat u tot een bepaalde categorie behoort

Bijkomende informatie


Contacteer

 

Organisatie VDAB
Adres Keizerslaan 11
1000 Brussel
Tel 0800 30 700 (gratis nummer, elke werkdag van 8.00 tot 20.00 u.)
Fax 02 506 15 90
Website

Website VDAB
Webpagina Vlaamse ondersteuningspremie

E-mail info@vdab.be

Laatste update fiche: 23/07/2019.