Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (Financiële uitkering, Personen met een handicap, Invaliden, Inkomen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: 8210 Zedelgem ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen met een handicap hebben vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming helpt u deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden

 • u bent tussen 21 en 65 jaar
 • u hebt bijkomende kosten om u in het maatschappelijk leven in te passen door een vermindering van de zelfredzaamheid,
 • u bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  uitzondering: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten
 • u verblijft permanent in België
  uitzondering: een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan
 • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met uw inkomen en het inkomen van uw partner

Aanvragen

Waar?

Doorgaans vraagt u de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Sommige gemeentebesturen geven deze bevoegdheid door aan het OCMW.

U kunt de tegemoetkoming ook aanvragen bij uw ziekenfonds.

Hoe?

U vraagt de financiële hulp aan bij het gemeentebestuur, het OCMW of uw ziekenfonds. U kunt zich hiervoor ook laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie u volmacht geeft.

Bedrag?

U behoort, afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid tot 1 van de 5 categorieën. Naargelang uw categorie ontvangt u per jaar hoogstens:

 • categorie 1 (7-8 punten): 1.148,76 euro
 • categorie 2 (9-11 punten): 3.914,52 euro
 • categorie 3 (12-14 punten): 6.254,92 euro
 • categorie 4 (15-16 punten): 9.112,63 euro
 • categorie 5 (17-18 punten): 10.337,70 euro

(bedragen geldig vanaf 1 december 2012)

Meebrengen

 • identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen)
 • kopie van de laatste berekening van de personenbelastingen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • bankrekeningnummer

Bijkomende informatie

Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Adres

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 (bus 150)
1000 Brussel

Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Website DG Personen met een handicap - website
E-mail open het contactformulier van de website

Contacteer

OrganisatieGemeente Zedelgem
AdresSnellegemsestraat 1
8210 Zedelgem
Tel050 28 83 30
Fax050 28 82 28
Websitehttp://www.zedelgem.be
Emailinfo@zedelgem.be
Openingsuren
 • maandag van 9:00 tot 12:00
 • maandag van 13:30 tot 19:00
 • dinsdag van 9:00 tot 12:00
 • dinsdag van 13:30 tot 17:00
 • woensdag van 9:00 tot 12:00
 • woensdag van 13:30 tot 17:00
 • donderdag van 9:00 tot 12:00
 • donderdag van 13:30 tot 17:00
 • vrijdag van 9:00 tot 12:00
 • vrijdag van 13:30 tot 17:00
 • zaterdag van 9:30 tot 11:30

Deze adresgegevens zijn afkomstig uit de Vlaamse sociale kaart.
U vindt op de Vlaamse sociale kaart meer info rond het dienstenaanbod van Gemeente Zedelgem

Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 22/10/2014.