Kinderbijslag - Toeslag eenoudergezin (Eenoudergezin, Kinderbijslag, Kinderen, Gezinnen, Kinderbijslagfonds) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderbijslag - Toeslag eenoudergezin

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Alleenstaande ouders die de gewone kinderbijslag ontvangen, krijgen een toeslag op de kinderbijslag voor eenoudergezinnen als hun inkomen niet hoger ligt dan 2.230,74 euro bruto per maand.

Voorwaarden

Aanvragen

Waar?

Kinderbijslagfonds

Hoe?

U neemt contact op met uw kinderbijslagfonds indien u de toeslag niet ontvangt en u toch denkt er recht op te hebben. Om de zes maanden stuurt het kinderbijslagfonds een formulier om na te gaan of u nog steeds recht hebt op de toeslag.

Als u voor een bepaalde maand de toeslag ontvangt, blijft dat recht bestaan voor de rest van het kwartaal en voor het volgende kwartaal.

Bedrag?

  • 45,96 euro voor het eerste kind 
  • 28,49 euro voor het tweede kind 
  • 22,97 euro vanaf het derde kind
  • daarnaast krijgt u meer leeftijdstoeslag voor het oudste of enige kind
  • eenoudergezinnen die een kinderbijslagtoeslag voor langdurig werklozen, langdurig zieken, invaliden of gepensioneerden ontvangen of gewaarborgde gezinsbijslag genieten, krijgen vanaf het derde kind 17,62 euro bij per kind

(maandbedragen geldig op 1 december 2012)

Meebrengen

Contacteer

Het kinderbijslagfonds waarbij u bent aangesloten.

Werknemers kunnen voor bijkomende informatie terecht bij

Organisatie Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Adres Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel 02 237 23 40 of 0800 944 34 (gratis telefoonnummer)
Fax02 237 23 09
Website http://www.kindergeld.be/
E-mail info@rkw-onafts.fgov.be
Openingsuren

alle werkdagen van 8u00 tot 17u00

Zelfstandigen kunnen voor bijkomende informatie terecht bij

Organisatie Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Adres Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
Tel02 546 42 11
Fax02 511 21 53
Website http://www.rsvz.be/
E-mail info@rsvz-inasti.fgov.be

 


Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 17/07/2019.