Huurtoelage - OCMW Poperinge (Wonen, OCMW, Huursubsidie, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huurtoelage - OCMW Poperinge

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Poperinge kan een tussenkomst verlenen in uw huishuur als u moet rondkomen met een klein inkomen.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Groot-Poperinge
  • u hebt recht op een leefloon of een levensminimum of u bevindt zich in een moeilijke financiële situatie
  • u stemt in met een sociaal en financieel onderzoek dat wordt uitgevoerd door een maatschappelijk werker

Aanvragen


Waar?

In het Sociaal Huis Poperinge.

Hoe?

U meldt zich aan de balie van het sociaal huis en u wordt doorverwezen naar de sociale dienst van het OCMW van Poperinge.

Bedrag?

  • Het bedrag is afhankelijk van de huishuur en de sociale en financiële situatie.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • het huurcontract
  • een duidelijk en correct overzicht van het gezinsinkomen en de uitgaven: het meeste recente aanslagbiljet van de belastingen, bewijzen van de huidige inkomsten (meest recente loonfiche, meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering...), energiekosten, telefoonkosten, verzekeringen, medische kosten, vervoerskosten, studiekosten

Bijkomende informatie

Voor meer informatie over huren, kunt u terecht bij :

ContacteerRaadpleeg ook de volgende rechten:

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Poperinge.
Officiële benaming: Huurtoelage.
Laatste update fiche: 27/01/2015.