Medische kosten - toelage OCMW Poperinge (Medicatie, Dokters, OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Medische kosten - toelage OCMW Poperinge

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Poperinge kan u helpen indien u hoge dokters-en of apothekerskosten heeft.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Groot-Poperinge
  • u hebt recht op een leefloon of een levensminimum of u bevindt zich in een moeilijke financiële situatie
  • u stemt in met een sociaal en financieel onderzoek dat wordt uitgevoerd door een maatschappelijk werker

Aanvragen


Waar?

In het Sociaal Huis Poperinge.

Hoe?

U meldt zich aan de balie van het sociaal huis en u wordt doorverwezen naar de sociale dienst van het OCMW van Poperinge.

Bedrag?

  • Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van de sociale, financiële en medische situatie.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • medische attesten
  • een duidelijk en correct overzicht van het gezinsinkomen en de uitgaven: het meeste recente aanslagbiljet van de belastingen, bewijzen van de huidige inkomsten (meest recente loonfiche, meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering...), energiekosten, telefoonkosten, verzekeringen, huurkosten, hypothecaire aflossingen, studiekosten.
  • bewijzen van de medische kosten en van de apothekerskosten:
    • ziekenhuisfacturen, kosten consultaties, labkosten, vervoerskosten, kosten consultaties paramedici, overzichtslijst aangekochte geneesmiddelen (te verkrijgen bij apotheker), facturen thuiszorg, tussenkomst hospitalisatieverzekering, MAF-gegevens (a.d.h.v. print ziekenfonds).

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Poperinge.
Officiële benaming: Medische kosten - toelage.
Laatste update fiche: 27/01/2015.