Mantelzorgtoelage - OCMW Zemst (OCMW, sociaal pedagogische toelage, mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage - OCMW Zemst

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Zemst kent een mantelzorgtoelage toe aan de personen of gezinnen die één of meerdere zorgbehoevenden thuis verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet.

Voorwaarden

De zorgbehoevende:

 • is ingeschreven in de gemeente Zemst
 • verblijft thuis, niet in een rusthuis
 • scoort minimum 6 punten op de Weckx-schaal of minimum 25 punten op de BEL-profielschaal 
 • ontvangt GEEN premie van de Vlaamse Zorgverzekering

De toelage wordt eveneens uitgekeerd aan personen die een ernstig zorgbehoevend kind thuis verzorgen onder volgende voorwaarden:

 • het kind is tussen 3 en 21 jaar oud
 • het geniet een voorkeursregeling inzake terugbetaling gezondheidszorgen (WIGW)
 • het kind heeft een invaliditeitsscore van tenminste 66 % en categorie 2 minder-validen
 • het verblijft tenminste vijf dagen per week in een thuissituatie. 
 • het verkrijgen van een gunstig scoredocument.

Het voldoen aan de voorwaarden wordt jaarlijks onderzocht.

Aanvragen

Waar?

OCMW Zemst, Hoogstraat 69 te 1980 Zemst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij de sociale dienst van het OCMW. 

Bedrag?

 • 40 euro per maand
 • maandelijks uitbetaald aan de mantelzorger – maximum 1 mantelzorger per zorgbehoevende

Meebrengen

Volgende documenten zijn noodzakelijk voor het aanvragen van de mantelzorgtoelage en dienen ingevuld binnengebracht te worden bij de contactpersoon van het OCMW.

 • het aanvraagformulier van de mantelzorgtoelage
 • een kopie van de WECKX-score of de BEL-profielschaal
 • een attest van verhoogde kinderbijslag van de kas voor gezinsvergoeding (ingeval van aanvraag voor een ernstig zorgbehoevend kind )

Contacteer

Organisatie OCMW Zemst – Sociale Dienst
Adres Hoogstraat 69
1980 Zemst
Tel 015 61 87 10
Fax 015 62 03 62
Website www.zemst.be
E-mail socialedienst@ocmw-zemst.be
Openingsuren elke werkdag van 8u00 tot 12u00
Opmerking U vindt bijkomende informatie op de website van Zemst (volg OCMW - Dienstverlening)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Zemst.
Officiële benaming: mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 20/11/2008.