Mantelzorgtoelage OCMW Kortessem (OCMW, mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage OCMW Kortessem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW Kortessem kent een mantelzorgpremie toe aan personen die een zorgbehoevend bejaard familielid verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Kortessem
 • voor personen en gezinnen die een zorgbehoevend bejaard familielid gratis verzorgen
 • de zorgbehoevende:
  • is 70 jaar of ouder
  • is familie tot in de derde graad van de mantelzorger
  • heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 9 punten (zelfredzaamheidscriteria ministerie Sociale Zaken)
  • heeft recht op de voorkeursregeling van het ziekenfonds (WIGW-statuut)
  • heeft geen recht op zorgverzekering

Aanvragen

Waar?

OCMW Kortessem - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij de sociale dienst van het OCMW. Na goedkeuring van het dossier door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst wordt de toelage driemaandelijks uitbetaald. Per zorgbehoevende kan slechts één aanvraag ingediend worden. De toelage wordt betaald aan de mantelverzorger die de aanvraag doet.

Bedrag?

De zorgbehoevende woont sinds minstens 1 maand in bij de mantelzorger en is op ditzelfde adres gedomicilieerd:

 • 51,00 euro per maand voor verzorgen van 1 oudere (driemaandelijks uitbetaald)
 • 77,00 euro per maand voor verzorgen van 2 ouderen (driemaandelijks uitbetaald)

De zorgbehoevende woont niet in bij de mantelzorger:

 • éénmalig 100 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van verminderde zelfredzaamheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • klever van het ziekenfonds (als u een verhoogde tegemoetkoming hebt, eindigt de code onderaan de klever van het ziekenfonds op 1)
 • belastingbrief van de mantelzorger

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kortessem.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage OCMW Kortessem.
Laatste update fiche: 05/01/2009.