Arbeidsongevallenverzekering (Arbeidsongevallen, Uitkering) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Arbeidsongevallenverzekering

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Wie een arbeidsongeval heeft of een ongeval op weg van en naar het werk, krijgt een vergoeding van de verzekering. Bij een dodelijk ongeval krijgen de nabestaanden een vergoeding.

Voorwaarden

U hebt een arbeidsovereenkomst.

Een ongeval wordt pas erkend als arbeidsongeval als:

  • een plotseling voorval heeft geleid tot een letsel
  • het ongeval gebeurd is tijdens het werk en het gevolg is van het uitgevoerde werk

Een ongeval op weg naar of van het werk wordt erkend als:

  • het zich voordoet op het normale traject van de werknemer. Het normale traject is het traject dat de werknemer aflegt van zijn woonplaats naar zijn werkplaats en omgekeerd.

Aanvragen


Waar?

Bij de verzekeraar

Hoe?

U moet elk arbeidsongeval waarvan u het slachtoffer bent geworden zo snel mogelijk aan uw werkgever melden. Uw werkgever is verplicht dat binnen acht dagen aan zijn verzekeraar te melden.

Als u denkt dat uw werkgever niet verzekerd is tegen arbeidsongevallen of als hij weigert het ongeval aan te geven, dan neemt u zo snel mogelijk contact op met het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris).

Als u in de openbare sector werkt, is uw werkgever verantwoordelijk voor het volledige administratieve aspect van uw arbeidsongeval. Hij erkent al dan niet het arbeidsongeval en vergoedt u. In geval van betwistingen of praktische problemen, kunt u een beroep doen op Fedris.

Bedrag?

De verzekering betaalt:

  • een vergoeding voor het verlies van loon
  • een vergoeding voor de kosten die te maken hebben met het arbeidsongeval (bv. ziekenhuisrekeningen, schade aan kleding)

Meebrengen

Identiteitsbewijs

Contacteer

Organisatie Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
Adres Troonstraat 100
1050 Brussel
Tel 02 506 84 11
Fax 02 506 84 15
Website Fonds voor Arbeidsongevallen - website
E-mail info@faofat.fgov.be

Wat in geval van overlijden?

Bij een dodelijk arbeidsongeval betaalt de verzekering zowel de begrafeniskosten als de vervoerskosten. Daarnaast krijgen de begunstigden van het slachtoffer ook een rente, afhankelijk van het basisloon van het slachtoffer en hun verwantschap met het slachtoffer. Meer informatie hierover vindt u op de website van Fedris.Contacteer

OrganisatieFedris
DienstFederaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris)
AdresSterrenkundelaan 1
1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel02 272 20 00
Fax02 219 19 33
Websitehttp://www.fedris.be
Emailinfo@fedris.be
Openingsuren
  • maandag van 9:00 tot 16:00
  • dinsdag van 9:00 tot 16:00
  • woensdag van 9:00 tot 16:00
  • donderdag van 9:00 tot 16:00
  • vrijdag van 9:00 tot 16:00

Deze adresgegevens zijn afkomstig uit de Vlaamse sociale kaart.
U vindt op de Vlaamse sociale kaart meer info rond het dienstenaanbod van Fedris

Laatste update fiche: 04/08/2020.