Minder Mobielen Centrale - OCMW Zemst (OCMW, MMC) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale - OCMW Zemst

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale vervoeren personen met verplaatsingsproblemen (bejaarden, personen met een handicap). Deze personen kunnen meestal geen beroep doen op het openbaar vervoer of familieleden. Het vervoer gebeurt hoofdzakelijk om sociale redenen: familiebezoek, kapper, boodschappen doen,…

De Minder Mobielen Centrale staat in principe niet in voor ziekenvervoer of veelvuldig weerkerende verplaatsingen.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Zemst
  • enkel mensen met beperkte inkomsten die problemen ondervinden om zich te verplaatsen komen in aanmerking. Meestal gaat het om mensen die vanwege hun ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Waar?

OCMW Zemst, Hoogstraat 69, 1980 Zemst

Hoe?

U neemt contact op met de dienstverantwoordelijke van de thuisdiensten (zie contactgegevens hieronder).

Bedrag?

  • jaarlijks lidgeld: 7 euro per jaar
  • forfaitaire vergoeding per gereden kilometer: 0,30 euro per kilometer

Meebrengen

  • identiteitskaart aanvrager
  • inkomstenbewijzen (bv. bankrekeningsuittreksel,…)

Bijkomende informatie

Op de website van de gemeente Zemst (OCMW - dienstverlening)

Contacteer

Organisatie OCMW Zemst - thuisdiensten
Adres Hoogstraat 69
1980 Zemst
Tel

015 61 87 10 (algemeen)
015 61 87 22 (Katrien Floridor - verantwoordelijke thuisdiensten)
015 61 87 23 (Ria Debacker - aanvragen ritten)

Fax 015 62 03 62
Website

http://www.zemst.be/

E-mail thuisdiensten@ocmw-zemst.be
Openingsuren elke werkdag van 9u00-12u00
dinsdagavond van 17u00-18u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Zemst.
Officiële benaming: Minder Mobielen Centrale.
Laatste update fiche: 26/11/2008.