Mantelzorgpremie - Waasmunster (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - Waasmunster

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Waasmunster kent een mantelzorgpremie toe aan personen die een zorgbehoevende persoon in een thuissituatie verzorgen. 

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende:
  • is inwoner van Waasmunster
  • komt in aanmerking voor de tegemoetkoming in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering (attest geldt als bewijs)
  • verblijft thuis: de premie wordt niet toegekend voor zorgbehoevenden die in een instelling verblijven
 • de mantelzorger
  • is minstens 21 jaar oud
  • kan familie, partner, echtgeno(o)t(e), goeie buur of vriend zijn van de zorgbehoevende
  • biedt op vrijwillige basis ondersteuning aan de zorgbehoevende en is aanvullend aan de gespecialiseerde diensten
  • hoeft niet per se in Waasmunster gedomicilieerd te zijn 

Aanvragen

Waar?

Sociaal Huis Waasmunster

Hoe?

U kunt het aanvraagformulier downloaden op de website van het OCMW of verkrijgen bij het Sociaal Huis. Hier helpt men u ook bij het indienen van de aanvraag.

Bedrag?

 • 25 euro per maand (de premie wordt driemaandelijks uitbetaald) aan de mantelzorger
 • u kunt slechts 1 premie ontvangen, ook al bent u mantelzorger voor meerdere zorgbehoevende personen

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van de vaststelling van de verminderde zelfredzaamheid van de Vlaamse Zorgverzekering 
 • aanvraagformulier getekend door de zorgbehoevende

Bijkomende informatie

Op de website van het OCMW Waasmunster vindt u meer informatie en een brochure over deze premie. 


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Waasmunster.
Officiƫle benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 01/12/2008.