Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger Tegemoetkoming hulp aan bejaarden) (Financiële uitkering, Ouderen, Personen met een handicap, Invaliden, Bejaarden, Inkomen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger Tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het zorgbudget (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent en als uw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals u verplaatsen, eten bereiden, uzelf verzorgen en aankleden...

Voorwaarden

 • u bent minstens 65 jaar
 • u hebt een verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten, u ondervindt dus moeilijkheden met
  • u verplaatsen
  • eten bereiden en opeten
  • uzelf verzorgen en aankleden
  • uw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
  • gevaar inschatten en vermijden
  • contacten onderhouden met andere personen
 • u bent aangesloten bij een zorgkas
  • ofwel de zorgkas van uw mutualiteit
  • ofwel de Vlaamse Zorgkas
 • U moet de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.
 • uw inkomen en dat van uw partner overschrijdt de vastgelegde grenzen niet. Er wordt rekening gehouden met pensioen, beroepsinkomsten, spaargelden, eigendommen...

Aanvragen


Waar?

U kunt de aanvraag enkel online indienen.

Als u hulp nodig hebt bij de online aanvraag, kunt u terecht bij uw ziekenfonds, hulpkas, gemeente, OCMW of sociaal huis.

Hoe?

 1. Een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunt u enkel online indienen. U vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen. Om een aanvraag te kunnen indienen, hebt u uw token of elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer en pincode van uw eID nodig.
 2. De zorgkas gaat na of u recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook een evaluatie van uw handicap aangevraagd bij het Directie-Generaal Personen met een Handicap. De Directie-Generaal Personen met een Handicap zal medische informatie opvragen bij uw arts of specialist om uw handicap te kunnen evalueren. Neem bij voorkeur zelf contact op met uw behandelend arts om hem hiervan te verwittigen. Zo weet hij dat hij van de Directie-Generaal Personen met een Handicap bericht mag verwachten. Meestal nodigt de DG Personen met een Handicap u nog uit voor een gesprek met een arts. Het is mogelijk dat de Directie-Generaal Personen met een Handicap beslist om uw handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat de arts van mening is dat uw medische situatie nog gunstig zal evolueren. Als uw medische toestand stabiel is, dan zal hij beslissen om uw handicap voor onbepaalde duur te erkennen.
 3. Uw zorgkas brengt u op de hoogte van de beslissing over het zorgbudget. Hierin staat of u al dan niet recht hebt en hoeveel het zorgbudget bedraagt. De behandeling van een aanvraag na het online indienen duurt gemiddeld drie tot vier maanden. Bij een goedkeuring van de aanvraag, hebt u recht vanaf de maand die volgt op uw aanvraag. Er wordt met terugwerkende kracht uitbetaald bij een positieve beslissing. Bij de brief is er een bijlage waarin vermeld staat hoe u beroep kan aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

  De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Als u hulp nodig hebt bij uw aanvraag, kunt u terecht bij uw ziekenfonds, hulpkas, gemeente, OCMW of sociaal huis. Neem zeker volgende informatie mee, zodat uw aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:
 • naam en voornaam van uw huisarts of de arts die uw handicap opvolgt
 • uw token of identiteitskaart en pincode
 • uw eigen bankrekeningnummer
 • een overzicht van uw spaargelden en eventuele beleggingen.

Bedrag?

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is in eerste instantie afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid. Of u recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van u en uw partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

De maximumbedragen van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en de vrijstellingsgrenzen op het inkomen per gezinscategorie worden geïndexeerd. Ze worden aangepast telkens wanneer de spilindex overschreden wordt.

U kunt zelf inschatten op welk bedrag u recht zou kunnen hebben via een simulatie. Als u de regelgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo makkelijk om deze simulatie zelf uit te voeren. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of het OCMW om hierbij te helpen.

De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. De zorgkas betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit, op het rekeningnummer van de begunstigde. U moet niet verantwoorden hoe u het zorgbudget gebruikt.

Indien de aanvrager overlijdt, wordt het zorgbudget uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.

Meebrengen

 • naam en voornaam van uw huisarts of van de arts die u opvolgt
 • uw token of identiteitskaart en pincode
 • uw eigen bankrekeningnummer
 • een overzicht van uw spaargelden en eventuele beleggingen

Bijkomende informatie

Vlaamse sociale bescherming - Vlaamse zorgkassen

ContacteerRaadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 19/07/2019.