Opleidingspremie - OCMW Eeklo (Leefloon, Opleiding, Nederlands, OCMW, Vorming) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Opleidingspremie - OCMW Eeklo

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Eeklo kent een opleidingspremie toe aan gerechtigden op het leefloon of het equivalent daarvan die een opleiding volgen die hun integratie op de arbeidsmarkt bevordert.

Voorwaarden

 • u ontvangt het  leefloon of een equivalent daarvan van het OCMW van Eeklo
 • u volgt :
  • ofwel een opleiding die uw kansen op de arbeidsmarkt verhoogt
  • ofwel een cursus Nederlandse taal
  • ofwel een opleiding die uw kansen op de arbeidsmarkt verhoogt en een cursus Nederlandse taal
 • u komt niet in aanmerking voor de VDAB-stimulanspremie

Aanvragen

Waar?

OCMW Eeklo

Hoe?

U vraagt uw maatschappelijk werker van het OCMW Eeklo naar de premie.

De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op met daarin een korte motivatie en informatie over de opleiding die u volgt.

Dit verslag wordt voorgelegd op het eerstvolgend Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

Dit Comité beslist of de premie wordt toegekend.

Bedrag?

1 euro per effectief gevolgd opleidingsuur

(bedrag geldig vanaf 1 september 2011)

Meebrengen

 • inschrijvingsformulier van de dienst of de organisatie waar u de opleiding volgt 
 • eventueel andere relevante informatie over de opleiding die u volgt

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Eeklo.
Officiële benaming: Opleidingspremie.
Laatste update fiche: 20/03/2012.