Kleine landschapselementen - premie voor aanleg en onderhoud van een poel - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kleine landschapselementen - premie voor aanleg en onderhoud van een poel

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde categorieën van inwoners krijgen van de gemeente Voeren subsidies voor de aanleg en het onderhoud van een poel.

Voorwaarden

Algemeen:

 • gelegen op het grondgebied van de gemeente in de groengebieden, bosgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, agrarische gebieden
 • gelegen in woonzone met landelijk karakter, zichtbaar vanop het openbaar domein
 • blijft gedurende minstens 10 jaar intact en integraal op dezelfde plaats behouden

Aanleg van de poel:

 • poel mag gegraven worden in augustus of september
 • bezonde oever moet zacht hellen uitgegraven worden
 • grootte: tussen 50 m² en 150 m² wateroppervlak
 • diepte: tussen 0,5 m en 1,5 m
 • poel moet van nature water kunnen houden
 • een goede waterkwaliteit moet verzekerd worden
 • in en rond het water mogen enkel inheemse planten die zich spontaan ontwikkelen
 • vis, eenden, waterplanten en andere organismen zijn niet toegelaten

Onderhoud van de poel:

 • onderhoud gebeurt in augustus of september
 • overtollige plantengroei moet verwijderd worden
 • ruiming van organisch materiaal op de bodem van de poel gebeurt periodiek en bij voorkeur gespreid over minstens 2 jaar om verlanding te voorkomen 
 • de beplanting moet gesnoeid worden om de helft van de poel zonnig te houden 

Aanvragen

Waar?

Gemeente Voeren – Dienst Milieu

Hoe?

U contacteert de Dienst Milieu voor uw aanvraag.

Bedrag?

U ontvangt voor:

 • de aanleg: 200 euro per poel
 • het onderhoud: 100 euro per poel, om de 5 jaar of meer aan te vragen en tot hoogstens 250 euro

(bedrag geldig vanaf 1 januari 2012)

Meebrengen

 • ingevuld aanvraagformulier
 • topografische kaart op schaal 1/10000
 • kadasterplan waarop maten en plaating van de poel
 • minstens 2 foto’s

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Voeren.
Officiële benaming: Aanleg en onderhoud poel.
Laatste update fiche: 06/06/2012.