Kleine landschapselementen - premie voor aanleg of onderhoud van een haag of heg - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kleine landschapselementen - premie voor aanleg of onderhoud van een haag of heg

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde categorieën van inwoners krijgen van de gemeente Voeren subsidies voor de aanleg en het onderhoud van een haag of heg.

Voorwaarden

Algemeen:

 • gelegen op het grondgebied van de gemeente Voeren in de groengebieden, bosgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, agrarische gebieden
 • gelegen in woonzone met landelijk karakter, zichtbaar vanop het openbaar domein
 • blijft gedurende minstens 10 jaar intact en integraal op dezelfde plaats behouden
 • minstens 25 meter lang

Aanleg van de haag of heg:

 • plantafstand in de rij voor een haag: 0,25 m (4 planten per meter) 
 • plantafstand in de rij voor een heg: 0,5 m (2 planten per meter)
 • minimumformaat plantgoed: 60-80 cm 
 • soorten: meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, hazelaar, zomereik, es, inlandse vogelkers, linde, zwarte els, lijsterbes, vlier, Gelderse roos, boskers, veldesdoorn, gele kornoelje, rode kornoelje, hondsroos, kardinaalsmuts, hulst, wilde liguster

Onderhoud van de haag of heg:

 • minstens 1,25 meter hoog
 • de haag of heg is minstens 2 jaar oud
 • gaten moeten opgevuld worden met soorten waaruit de haag is opgebouwd 
 • de haag of heg wordt onderhouden in de periode tussen 1 september en 1 maart

Aanvragen

Waar?

Gemeente Voeren – Dienst Milieu

Hoe?

U contacteert de Dienst Milieu voor uw aanvraag.

Bedrag?

U ontvangt voor :

 • de aanleg van een haag of heg: 1,50 euro per meter, tot hoogstens 250 euro
 • het onderhoud van een haag of heg: 0,50 euro per meter, tot hoogstens 250 euro

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2012)

Meebrengen

 • ingevuld aanvraagformulier
 • topografische kaart (schaal 1/10000)
 • kadasterplan waarop maten en plaatsing van de haag of heg zijn aangeduid
 • minstens 2 foto’s

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Voeren.
Officiële benaming: Aanleg of onderhoud haag of heg.
Laatste update fiche: 31/05/2012.