Kleine landschapselementen - premie voor aanplant en onderhoud van loof- of knotbomen - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kleine landschapselementen - premie voor aanplant en onderhoud van loof- of knotbomen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde categorieën van inwoners krijgen van de gemeente Voeren subsidies voor de aanplant en het onderhoud van loof- en knotbomen.

Voorwaarden

Algemeen:

 • gelegen op het grondgebied van de gemeente in de groengebieden, bosgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, agrarische gebieden 
 • gelegen in woonzone met landelijk karakter, zichtbaar vanop het openbaar domein
 • gedurende minstens 10 jaar intact en integraal op dezelfde plaats behouden blijven

Aanplant van knot- of loofbomen:

 • minmum aantal: 5 bomen 
 • soorten loofbomen: zomereik, es, linde, tamme kastanje, okkernoot, zwarte els, veldesdoorn, haagbeuk, wilg, lijsterbes
 • soorten knotbomen: zomereik, es, zwarte els, haagbeuk, wilg

Onderhoud knotbomen:

 • de knotboom is minstens 5 jaar oud 
 • knotten van knotbomenrijen worden gespreid over verschillende jaren
 • knotten gebeurt tussen 1 november en 1 maart

Aanvragen

Waar?

Gemeente Voeren – Dienst Milieu

Hoe?

U contacteert de Dienst Milieu voor uw aanvraag.

Bedrag?

U ontvangt voor:

 • de aanplant van loof- en knotbomen: 15 euro per boom of 2,50 euro per stek, tot hoogstens 250 euro
 • het knotten: 10 euro per boom, tot hoogstens 250 euro

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2012)

Meebrengen

 • ingevuld aanvraagformulier
 • topografische kaart (schaal 1/10000)
 • kadasterplan waarop maten en plaatsing van de loof- en knotbomen zijn aangeduid
 • minstens 2 foto’s

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Voeren.
Officiële benaming: Aanplant en onderhoud van loof- of knotbomen.
Laatste update fiche: 06/06/2012.