kleine landschapselementen - premie voor aanplant en onderhoud van een houtkant - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

kleine landschapselementen - premie voor aanplant en onderhoud van een houtkant

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde categorieën van inwoners krijgen van de gemeente Voeren subsidies voor de aanplant en het onderhoud van een houtkant.

Voorwaarden

Algemeen: 

 • gelegen op het grondgebied van de gemeente in de groengebieden, bosgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, agrarische gebieden
 • gelegen in woonzone met landelijk karakter, zichtbaar vanop het openbaar domein
 • gedurende minstens 10 jaar intact en integraal op dezelfde plaats behouden blijven

Aanplant houtkant:

 • beslaat een oppervlakte van hoogstens 300 m² met breedte tussen 3 en 10 m
  minstens 1 plant per m²
 • plantgoed is minstens 60 tot 80 cm hoog
 • soorten: meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, hazelaar, zomereik, es, inlandse vogelkers, linde, zwarte els, lijsterbes, vlier, Gelderse roos, boskers, veldesdoorn, gele kornoelje, rode kornoelje, hondsroos, kardinaalsmuts, hulst, wilde liguster

Onderhoud van de houtkant:

 • aanplant of vorig onderhoud gebeurde minstens 5 jaar geleden
 • gaten moeten opgevuld worden met soorten waaruit de houtkant is opgebouwd
 • de houtkant wordt onderhouden tussen 1 november en 1 maart

Aanvragen

Waar?

Gemeente Voeren – Dienst Milieu

Hoe?

U contacteert de Dienst Milieu voor uw aanvraag.

Bedrag?

U ontvangt voor:

 • de aanleg van een houtkant: 0,50 euro per m², tot hoogstens 250 euro
 • het onderhoud van een houtkant: 0,14 euro per m², tot hoogstens 250 euro

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2012)

Meebrengen

 • ingevuld aanvraagformulier
 • topografische kaart (schaal 1/10000)
 • kadasterplan waarop maten en plaatsing van de houtkant zijn aangeduid 
 • minstens 2 foto’s

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Voeren.
Officiële benaming: Aanplant en onderhoud van een houtkant.
Laatste update fiche: 06/06/2012.