Kleine landschapselementen - premie voor aanplant en onderhoud van hoogstamfruitbomen - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kleine landschapselementen - premie voor aanplant en onderhoud van hoogstamfruitbomen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde categorieën van inwoners krijgen van de gemeente Voeren subsidies voor de aanplant en het onderhoud van hoogstamfruitbomen.

Voorwaarden

Algemeen: 

 • gelegen op het grondgebied van de gemeente in de groengebieden, bosgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, agrarische gebieden
 • gelegen in woonzone met landelijk karakter, zichtbaar vanop het openbaar domein
 • gedurende minstens 10 jaar intact en integraal op dezelfde plaats behouden blijven

Aanplant hoogstamfruitbomen:

 • minstens 5 bomen 
 • eerste 5 jaar vormsnoei:
  • ofwel via een onderhoudscontract met een gespecialiseerde firma
  • ofwel door u zelf wanneer u de nodige opleiding en ervaring bewijst

Onderhoud hoogstamfruitbomen:

 • eenmalige aanvraag voor herstellen karakteristieke vorm
 • gebeurt door een specialist, volgens de juiste technieken en onder de juiste omstandigheden
 • elke aanvraag wordt ter plaatse beoordeeld en geadviseerd

Aanvragen

Waar?

Gemeente Voeren – Dienst Milieu

Hoe?

U contacteert de Dienst Milieu voor uw aanvraag.

Bedrag?

U ontvangt voor:

 • de aanleg van hoogstamfruitbomen: 35 euro per boom tot hoogstens 350 euro
 • het onderhoud van hoogstamfruitbomen: hoogstens 70 % van de totale kostprijs tot hoogstens 30 euro per boom en tot hoogstens 250 euro

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2012)

Meebrengen

 • ingevuld aanvraagformulier
 • topografische kaart (schaal 1/10000)
 • kadasterplan met aanduiding van maten en situering van het klein landschapselement
 • minstens 2 foto’s
 • aanplant:
  • ofwel onderhoudscontract
  • ofwel getuigschrift over eigen opleiding en ervaring
 • onderhoud:
  • ofwel onderhoudscontract
  • ofwel offerte

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Voeren.
Officiële benaming: Aanplant en onderhoud van hoogstamfruitbomen.
Laatste update fiche: 06/06/2012.