Mantelzorgpremie - OCMW Maarkedal (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - OCMW Maarkedal

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Maarkedal kent een mantelzorgtoelage toe aan personen die thuis een zorgbehoevende verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Maarkedal
 • voor personen en gezinnen die thuis een zorgbehoevend persoon verzorgen
 • de zorgbehoevende is woonachtig in Maarkedal en ingeschreven in het bevolkingsregister van Maarkedal
 • de zorgbehoevende jonger dan 21 jaar heeft recht op de verhoogde kinderbijslag
 • de zorgbehoevende ouder dan 20 jaar heeft:
  • ofwel minstens een score 30 op de BEL-profielschaal
  • ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit een score van minstens 12 punten blijkt met betrekking tot zijn/haar verminderde zelfredzaamheid.

Aanvragen

Waar?

OCMW Maarkedal – Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgtoelage aan bij de sociale dienst van het OCMW. Na goedkeuring van het dossier door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt de toelage jaarlijks uitbetaald.

Bedrag?

 • 25 euro per maand (jaarlijks uitbetaald voor het afgelopen jaar)
 • als de zorgbehoevende opgenomen is in een ziekenhuis of andere instelling, wordt de toelage voor deze periode niet uitbetaald. De toelage wordt dan breuksgewijs berekend.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van verhoogde kinderbijslag
 • attest van verminderde zelfredzaamheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • attest van de score van de BEL-profielschaal

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Maarkedal - Sociale Dienst .
Officiële benaming: Subsidiereglement mantelzorg hulpbehoevende bejaarden en minder-validen.
Laatste update fiche: 18/12/2008.