Mantelzorgpremie - gemeente Meeuwen-Gruitrode (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - gemeente Meeuwen-Gruitrode

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Meeuwen-Gruitrode kent een mantelzorgpremie toe aan mantelverzorgers. Mantelverzorgers zijn personen die instaan voor de permanente thuisverzorging van een of meer zorgbehoevende patiënten die in de thuissituatie verblijven. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

De mantelverzorger:

 • moet minimum 3 maanden werkelijk met de thuisverzorging bezig zijn
 • kan de verzorging in eigen woning geven ofwel in de woning van de zorgbehoevende

De zorgbehoevende:

 • is inwoners van Meeuwen-Gruitrode
 • heeft een bepaalde graad van zorgenbehoevendheid en kan deze bewijzen door:
  • een attest afgeleverd door het Federale Overheidsdienst, Directie-generaal Peronen met een Handicap, waaruit een verminderde zelfredzaamheid blijkt van minstens 7 punten voor kinderen gerechtigd op verhoogde kinderbijslag en minstens 12 punten voor andere personen
  • ofwel door het voorleggen van een attest afgeleverd door het Ministerie van Sociale Zaken (voorheen Ministerie van Sociale voorzorg) op grond van de wet van 27/06/1969 waarin een arbeidsongeschiktheid van minstens 80% wordt bevestigd

Aanvragen

Waar?

OCMW Meeuwen-Gruitrode – Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij de sociale dienst van het OCMW. Na goedkeuring van het dossier door het Bijzonder Comité voor de sociale dienst, wordt de toelage jaarlijks uitbetaald.

Bedrag?

 • het bedrag is afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen
 • als de zorgbehoevende meer dan 1 maand opgenomen is in een ziekenhuis of andere instelling, wordt de premie voor deze periode niet uitbetaald.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van verminderde zelfredzaamheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • of attest van arbeidsongeschiktheid

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Oudsbergen - Gemeentehuis Meeuwen.
Officiële benaming: Gemeentelijk mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 24/12/2008.