Mantelzorgtoelage - OCMW Moorslede (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage - OCMW Moorslede

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Moorslede kent een mantelzorgtoelage toe aan zorgbehoevende personen die thuiszorgondersteuning krijgen van mantelzorgers. De toelage is een erkenning voor de inzet van de mantelzorger, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor personen en gezinnen die een zorgbehoevend persoon thuis gratis verzorgen
 • de zorgbehoevende:
  • is inwoner van Moorslede
  • verblijft in zijn/haar natuurlijk thuismilieu
  • heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van 9, 10, 11, 12, 13 of 14 punten
  • komt niet in aanmerking voor een tussenkomst in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering - u verliest het recht op de mantelzorgtoelage vanaf het kwartaal volgend op de erkenning door de Vlaamse Zorgverzekering
  • combinatie met de sociaal-pedagogische toelage is niet mogelijk
 • de mantelzorger:
  • woont binnen een straal van 15 km van de zorgbehoevende
  • wordt door de zorgbehoevende aangeduid in een verklaring op eer
  • voert de zorg uit op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier

Aanvragen

Waar?

OCMW Moorslede - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgtoelage aan bij de sociale dienst van het OCMW. Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit. Na goedkeuring van het dossier door Raad voor maatschappelijk welzijn wordt de toelage 6-maandelijks uitbetaald.  Zesmaandelijks leggen mantelzorger en zorgbehoevende een door beiden ondertekende verklaring op eer af.

Bedrag?

 • 20,00 euro per maand per zorgbehoevende
 • de toelage wordt 6-maandelijks op de rekening van de zorgbehoevende gestort.  Bij overlijden of opname in RVT wordt onmiddellijk uitbetaald.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van verminderde zelfredzaamheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Moorslede.
Officiƫle benaming: Gemeentelijke mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 11/02/2010.