De Vlaamse dakisolatiepremie (Wonen, Huisvesting, Energie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

De Vlaamse dakisolatiepremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Wie minstens 40 m² dakisolatie zelf plaatst of laat plaatsen door een erkend vakman, krijgt van de Vlaamse overheid een premie van 500 euro.

Voorwaarden

 • uw woning ligt in Vlaanderen en werd aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006.
 • de factuur moet dateren vanaf 1 januari 2010
 • de geïsoleerde dakoppervlakte bedraagt minstens 40 m²
 • u doet aan de voorwaarden die uw netbeheerder oplegt (bijv. het materiaal moet een minimale Rd-waarde hebben van 3)
 • de factuur vermeldt: soort, merk en type, aantal m², dikte en Rd-waarde van het materiaal 

Ook isolatie van de zoldervloer komt in aanmerking.

 • de premie geldt zowel voor doe-het-zelvers als voor mensen die een beroep doen op een geregisteerd aannemer
 • u bent ofwel eigenaar ofwel huurder
 • u ontvangt de premie ook voor uw tweede of derde woning
 • u ontvangt de premie slechts een maal voor eenzelfde woning ook wanneer u later opnieuw dakisolatie zou plaatsen
 • sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, lokalen besturen, OCMW’s of verenigingen die woningen verhuren of doorverhuren, komen ook in aanmerking

De dakisolatiepremie zal ook in 2011 blijven bestaan onder dezelfde voorwaarden.

Aanvragen

Hoe?

 • U vraagt de premie aan via het aanvraagformulier van uw netbeheerder. U hoeft geen apart aanvraagformulier in te dienen.
 • U stuurt uw aanvraagformulier en facturen samen op naar uw netbeheerder. Beschermde afnemers sturen ook een bewijsstuk mee.
 • Nadat u de premie van de netbeheerder ontvangen hebt, worden uw gegevens automatisch overgemaakt aan het Vlaams Energieagentschap (VEA).
 • Minimaal vijf maanden na de uitbetaling van de netbeheerder, kan u de premie van de Vlaamse overheid ontvangen op uw rekening. Deze uitbetaling verloopt automatisch. U ontvangt hierover geen brief.

Voor facturen van 2010 moet u uw aanvraag indienen voor 1 juli 2011.
Voor facturen van 2011 moet u uw aanvraag indienen voor 1 juli 2012.

Bedrag?

De subsidie bedraagt 500 euro. 

Het totale bedrag aan uitgekeerde premies bedraagt hoogstens het bedrag op uw factuur (inclusief BTW).

Wanneer uw factuur lager is, zal uw premie dus ook lager zijn. U kan maximaal het geïnvesteerde bedrag via premies terugkrijgen.

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Deze premie wordt voor een deel uitbetaald door het Vlaams Energieagentschap (VEA) en voor een deel door het Agentschap Wonen Vlaanderen.

Beschermde afnemers die een beroep doen op een geregistreerd aannemer kunnen volgende premies krijgen:

 • Van het VEA: 500 euro
 • Van Wonen Vlaanderen:
  + 100 euro voor een dakoppervlakte van 40 tot 100 m².
  + 300 euro voor een dakoppervlakte van 101 tot 150 m².
  + 500 euro voor een dakoppervlakte groter dan 150m².
Vanaf mei 2010 zullen de premies van Wonen Vlaanderen en het VEA voor beschermde afnemers samen worden uitbetaald.

Beschermde afnemers die de isolatie zelf plaatsen krijgen 600 euro van het VEA.


Laatste update fiche: 08/12/2014.