Infiltratievoorziening - gemeentelijke premie Putte (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Infiltratievoorziening - gemeentelijke premie Putte

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Putte kent een premie toe voor de aanleg van infiltratievoorziening. Door de aanleg hiervan wordt er minder water trager naar de oppervlaktewateren afgevoerd en worden grondwaterreserves aangevuld.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Putte
  • het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet en moet minimaal 300 liter per begonnen 20 vierkante meter aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
  • de oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 vierkante meter per begonnen 100 vierkante meter aangesloten verharde oppervlakte bedragen. Op de infiltratievoorziening wordt minstens 100 vierkante meter dakoppervlak of verharding aangesloten.
  • de hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2008 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
  • een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden

Aanvragen

Waar?

Gemeente Putte - Milieudienst

Hoe?

U kunt een aanvraagformulier ophalen bij de milieudienst.

Bedrag?

De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 500 euro.

Meebrengen

  • aanvraagformulier
  • factuur

Contacteer

Organisatie Gemeente Putte - milieudienst
Adres Diepestraat 2 (postadres: Alice Nahonstraat 4)
2580 Putte
Tel 015 76 78 95
Fax 015 76 78 99
Website www.putte.be
E-mail milieudienst@putte.be
Openingsuren maandag tot en met vrijdag van 09u00 tot 12u00
dinsdag ook van 13u30 tot 16u00 en van 17u30 tot 19u30

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Putte.
Officiƫle benaming: Gemeentelijke premie voor de aanleg van een infiltratievoorziening.
Laatste update fiche: 11/02/2009.