Personen met een handicap - premie gemeente Stekene (personen met een handicap toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personen met een handicap - premie gemeente Stekene

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Stekene kent jaarlijks een premie toe aan sommige inwoners met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Stekene: op 1 januari ingeschreven in het bevolkingsregister
 • met een handicap vanaf de geboorte tot en met het jaar dat u de leeftijd van 64 jaar bereikt
  • voor kinderen: met recht op bijkomende kinderbijslag voor mindervalide kinderen
  • voor andere personen met een handicap: voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een tegemoetkoming voor gehandicapten van het Ministerie van Sociale Zaken (algemene directie gezinsbijslag en uitkeringen) of met een invaliditeit van minsters 50 %

Aanvragen

Waar?

Gemeente Stekene - Sociale dienst

Hoe?

U vraagt de premie voor 30 september aan bij de Sociale dienst van de gemeente Stekene.  Na goedkeuring van het dossier wordt de premie jaarlijks uitbetaald.

Bedrag?

75,00 euro per jaar

Meebrengen

 • het door u zelf of door uw wettige vertegenwoordiger ingevulde aanvraagformulier
 • een attest dat op 1 januari van het kalenderjaar van de aanvraag geldig is en waaruit blijkt dat u:
  • ofwel attest bijkomende kinderbijslag
  • ofwel attest recht op een tegemoetkoming voor personen met een handicap
  • ofwel attest invaliditeit van minstens 50%

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Stekene.
Officiƫle benaming: Gehandicaptenpremie.
Laatste update fiche: 13/02/2009.