Incontinentiepremie - gemeente Stekene (Incontinentie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Incontinentiepremie - gemeente Stekene

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Stekene verleent jaarlijks een toelage aan personen met een incontinentieprobleem. 

Voorwaarden

  • voor inwoners van Stekene: op 1 januari ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingen- of wachtregister
  • een incontinentieprobleem hebben en dit kunnen bewijzen met een doktersattest
  • niet verblijven in een Rust- of Verzorgingstehuis en geen deel uitmaken van een gemeenschap

Aanvragen

Waar?

Gemeente Stekene - Sociale dienst

Hoe?

U vraagt voor 30 september van het kalenderjaar de premie aan bij de Sociale dienst van de gemeente Stekene.  Na goedkeuring van het dossier door de gemeenteraad wordt de premie jaarlijks uitbetaald.

Bedrag?

25,00 euro jaar

Meebrengen

  • het aanvraagformulier dat door uw huisarts werd ingevuld
  • een medisch attest waaruit blijkt dat u in het aanvraagjaar een incontinentieprobleem hebt

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Stekene.
Officiƫle benaming: Premie voor personen met incontinentie.
Laatste update fiche: 13/02/2009.