Roetfilter - Toelage voor oudere dieselwagens (Leefmilieu, Mobiliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Roetfilter - Toelage voor oudere dieselwagens

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De Vlaamse overheid geeft een premie voor de installatie van een roetfilter op oudere wagens. Daardoor vermindert de schadelijke uitstoot van fijn stof.

Voorwaarden

 • u bent eigenaar van een diesel(bestel)wagen
  • van milieuklasse Euro 3 of Euro 4: u vindt de Euronorm terug op het roze inschrijvingsbewijs van uw voertuig
  • met een eerste inschrijvingsdatum voor 3 september 2010
 • u hebt uw domicilie in Vlaanderen
 • de roetfilter is een half-open roetfilter en is gevalideerd

Aanvragen


Waar?

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Hoe?

 • kies de juiste filter voor uw auto en laat die installeren of installeer die zelf
 • u moet de premie aanvragen binnen de drie maanden na de plaatsing van de roetfilter
 • vul het aanvraagformulier (doc) in, onderteken het en voeg alle bewijsdocumenten toe die vermeld staan op het formulier. U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen via het gratis nummer 1700
 • mail het aanvraagformulier met alle nodige bewijsstukken naar lucht.hinder.gezondheid@lne.be of verstuur het naar het adres dat vermeld staat op het aanvraagformulier 
 • binnen twee maanden na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht over de beslissing en volgt de uitbetaling

Bedrag?

De premie bedraagt de totale installatiekost van de roetfilter, met een maximum van 600 euro. Onder de totale installatiekost wordt verstaan:

 • de kostprijs van de filter
 • kost van de plaatsing: installatie en montage
 • de kosten van de keuring, maar enkel als de keuring direct na de montage gebeurt

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • kopie van de factuur van de installatie van de roetfilter
 • kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarop de roetfilter werd geïnstalleerd
 • kopie van het certificaat van overeenstemming van het voertuig waarop de roetfilter werd geïnstalleerd
 • kopie van het typegoedkeuringsattest van de roetfilter (niet voor typegoedkeuringen uitgereikt door RDW) 
 • kopie van het installatiedocument ingevuld door wie de roetfilter heeft geïnstalleerd
 • kopie van het validatieverslag uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 • kopie van het laatste keuringsbewijs van het voertuig

Bijkomende informatie

Meer informatie over deze premie is terug te vinden op de campagnesite roetfilter.

Contacteer

Organisatie Vlaamse overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid
Premie roetfilter
Adres Koning AlbertIIlaan 20 bus 8
1000 Brussel
Website http://www.lne.be/campagnes/roetfilter
Laatste update fiche: 17/07/2017.