Sociaal medische toelage (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuiszorg, Invaliden, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal medische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Arendonk biedt een toelage aan ouders die thuis een zwaar gehandicapte meerderjarige opvoeden. Deze toelage is bedoeld om de kosten te helpen dragen die de opvoeding en verzorging van een zwaar gehandicapte met zich meebrengen.

Voorwaarden

 • de persoon met een handicap:
  • moet de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de aanvraag;
  • moet tenminste 66% gehandicapt zijn;
  • moet tenminste gedurende 1 jaar in de gemeente ingeschreven zijn en wonen;
  • moet bestendig hulp behoeven;
  • mag geen dagelijks medisch toezicht behoeven;
  • mag geen permanente specialistische medische verzorging nodig hebben;
  • mag niet in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling dienen opgenomen te worden;
  • moet minstens 9 punten hebben gekregen voor zelfredzaamheid.
 • de bejaarde personen (min. 60 jaar) of personen met een handicap moeten verzorging en bijstand nodig hebben bij de essentiële handelingen van het dagelijks leven, dit wil zeggen:
  • ofwel bedlegerig (of stoelgebonden) zijn EN geholpen worden bij het eten EN iedere dag een volledig toilet hebben dat door een ander persoon wordt uitgevoerd;
  • ofwel bedlegerig (of stoelgebonden) zijn EN lijden aan chronische incontinentie (= geen controle meer hebben over ontlasting);
  • ofwel gestoord zijn in oriënteringszin voor tijd en ruimte (= niet over alle geestesvermogens beschikken);
  • ofwel permanent rolstoelgebonden zijn;
  • ofwel palliatieve zorgen behoeven.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Arendonk - Secretariaat

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen op het gemeentehuis. Dit dient u samen met de gevraagde documenten in op het Secretariaat.

Bedrag?

 • 30 euro per maand;
 • twee keer per jaar uitbetaald in juni en december.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • aanvraagformulier;
 • medisch attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Contacteer

Organisatie Gemeente Arendonk
Adres Vrijheid 28
2370 Arendonk
Tel 014 40 90 60
Fax 014 67 88 58
Website Gemeente Arendonk
E-mail secretariaat@arendonk.be

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Arendonk.
Officiële benaming: Sociaal-Medische Toelage of Thuisverzorgingspremie.
Laatste update fiche: 21/08/2007.