Huurwaarborg - voorschot OCMW Eeklo (Wonen, OCMW, Huren, Inkomen, Huurwaarborg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huurwaarborg - voorschot OCMW Eeklo

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW Eeklo kan de huurwaarborg voorschieten voor mensen die bij een verhuis niet in staat zijn om de gevraagde huurwaarborg in één keer te betalen.

Voorwaarden

 • u woont in Eeklo voor u verhuist naar een nieuwe woning waarvan u de huurwaarborg aanvraagt
 • u bevindt zich in een moeilijke financieële situatie
 • u hebt reeds een huurcontract dat door huurder en verhuurder is ondertekend

De huurwaarborg is terugvorderbaar.

Aanvragen

Waar?

OCMW Eeklo - sociale dienst

Hoe?

U gaat persoonlijk naar de zitdag van het OCMW van Eeklo. U doet daar uw aanvraag. Deze wordt geregistreerd.
Uw sociale en financiële situatie wordt door een maatschappelijk werk(st)er onderzocht, uit dit onderzoek moet blijken dat u zelf onvoldoende middelen hebt om de huurwaarborg te betalen.
De maatschappelijk werkster onderhandelt met de eigenaar over de aanvraag.
Het OCMW beslist binnen 30 dagen over uw aanvraag. U krijgt een aangetekende brief over deze beslissing.

Bedrag?

De huurwaarborg bedraagt twee maanden huishuur. Het bedrag wordt gestort op een geblokkeerde rekening.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een door huurder en verhuurder ondertekende huurovereenkomst of eenvoorlopige huurovereenkomst
 • sis-kaart
 • een gegrond overzicht van uw inkomsten en uitgaven:
  • meest recente aanslagbiljet belastingen
  • bewijzen van huidige inkomsten door middel van loonfiches, rekeninguittreksels, …
  • bewijzen van de maandelijkse vaste kosten (huur, energie- en telefoonkosten, medische kosten laatste 3 maanden,…)
  • overzicht maandelijks te betalen schulden
 • inschrijvingsbewijs van de VDAB indien u werkloos bent
 • de huurovereenkomst van de woning die u zal verlaten

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Eeklo.
Officiële benaming: Huurwaarborg.
Laatste update fiche: 20/03/2012.