Mantelzorgpremie - stad Hoogstraten (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - stad Hoogstraten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Hoogstraten kent een mantelzorgpremie toe aan inwoners die thuis een zorgbehoevende bejaarde, mindervalide of zieke verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende wonen in Hoogstraten
 • de zorgbehoevende:
  • bejaarde is 65 jaar of ouder
  • mindervalide of zieke is 25 jaar of ouder
  • heeft een handicap van minstens 9 punten (66%)
  • wordt thuis verzorgd

Aanvragen

Waar?

Stad Hoogstraten - Dienst Bevolking en Sociale Zaken

Hoe?

U kunt een aanvraagformulier ophalen bij de dienst Bevolking en Sociale Zaken van de stad. Dit aanvraagformulier moet u invullen en zowel mantelzorger als zorgbehoevende ondertekenen het. Ten laatste op 1 december van het jaar waarin de premie wordt toegekend, bezorgt u het aanvraagformulier en een attest van verminderde zelfredzaamheid aan de dienst Bevolking en Sociale Zaken. Per zorgbehoevende kunt u slechts één aanvraag indienen.

Beschikt u niet over een attest van de FOD Sociale Zekerheid, dan meldt u zich aan bij de dienst Bevolking en Sociale Zaken, met de identiteitskaart van de zorgbehoevende. Een medewerker van de dienst maakt de aanvraag op en stuurt deze naar de FOD Sociale Zekerheid. Zelf krijgt u documenten mee die u moet laten invullen door de huisarts of specialist (van de zorgbehoevende) en moet opsturen naar:

FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin / Finance Tower
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel

De FOD Sociale Zekerheid berekent het aantal punten (percentage) van invaliditeit en stuurt u daarvan een attest met de post toe. Met dit attest kunt u dan de pemie bij de dienst Bevolking en Sociale Zaken aanvragen.

Bedrag?

 • vanaf 9 punten (66% invaliditeit): 25,00 euro per maand (jaarlijks uitbetaald)
 • vanaf 12 punten (80% invaliditeit): 50,00 euro per maand (jaarlijks uitbetaald)

Meebrengen

 • identiteitskaart (ook van zorgbehoevende die niet zelf kan aanwezig zijn)
 • het ingevulde en door mantelzorger en zorgbehoevende ondertekende aanvraagformulier 
 • attest van verminderde zelfredzaamheid van de FOD Sociale Zekerheid

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Hoogstraten.
Officiële benaming: Gemeentelijke mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 26/01/2012.