Kinderopvang - Tegemoetkoming bij activeringstraject (Kinderopvang, Leefloon, Opleiding, OCMW, Vorming) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderopvang - Tegemoetkoming bij activeringstraject

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U kan een tussenkomst krijgen in de kosten voor kinderopvang als u lessen of een opleiding volgt in het kader van een integratie- of activeringstraject.

Als u taallessen volgt bij Prisma in het kader van een inburgeringstraject, kan u via Prisma een beroep doen op kosteloze kinderopvang. In dat geval is er een tegemoetkoming door Sociaal Huis Mechelen mogelijk.

Voorwaarden

 • u woont in Mechelen
 • u ontvangt het leefloon of financiële steun equivalent leefloon van het OCMW Mechelen
 • u volgt lessen of een opleiding in het kader van het recht op maatschappelijke integratie of het recht op maatschappelijke dienstverlening
 • u bent een eenoudergezin of u en uw partner volgen beiden de opleiding en kunnen dat enkel gelijktijdig
 • betaalde kinderopvang is de enige mogelijke oplossing
 • de opvang blijft beperkt tot de tijdstippen waarop effectief lessen gevolgd worden
 • u kiest de goedkoopste opvangvorm: bij gesubsidieerde kinderopvangorganisaties, bij niet-gesubsidieerde organisaties op voorwaarde dat er geen opvang mogelijk is bij de gesubsidieerde organisaties, verbonden aan de voor- en naschoolse opvang in de school of bij een onthaalmoeder

Aanvragen


Waar?

OCMW Mechelen - Sociale dienst

Hoe?

U vraagt de toelage aan bij de maatschappelijk werker die u begeleidt. De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek uit waarin nagegaan wordt of de voorwaarden vervuld zijn. Het bijzonder comité voor sociale zaken neemt een beslissing binnen 30 dagen na de aanvraag.

Bedrag?

 • de werkelijke kosten betaald voor de kinderopvang worden volledig terugbetaald
 • beperkt tot de uren waarop u daadwerkelijk lessen volgde

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs van het volgen van lessen of opleiding
 • bewijs van de betaalde kosten (rekening en betalingsbewijs)
 • de maatschappelijk werker kan nog andere inlichtingen vragen in functie van het sociaal onderzoek

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Mechelen.
Officiële benaming: Tegemoetkoming kinderopvang bij het volgen van Nederlandse les of opleiding in het kader van een activeringstraject (niet art 60).
Laatste update fiche: 31/07/2017.