Rusthuizen - dienst plaatsing OCMW Sint-Pieters-Leeuw (Ouderen, Rusthuis, OCMW, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Rusthuizen - dienst plaatsing OCMW Sint-Pieters-Leeuw

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De dienst plaatsing in andere rusthuizen is er voor inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die ouder zijn dan 65 jaar en door de wachtlijst niet in het RVT Wilgenhof terecht kunnen op het moment dat dit voor hen nodig is. De maatschappelijk assistente van deze dienst verstrekt informatie en advies omtrent de andere mogelijkheden tot residentiële opvang. De maatschappelijk assistente zoekt samen met de betrokkene en/of zijn familie/contactpersoon naar de meest passende instelling. Indien nodig komt het OCMW financieel tussen in de plaatsingskosten.

Voorwaarden

  • op het moment van de plaatsing zijn domicilie in Sint-Pieters-Leeuw hebben of zijn domicilie gehad hebben in Sint-Pieters-Leeuw VOOR de plaatsing in een rusthuis buiten Sint-Pieters-Leeuw. Er wordt rekening gehouden met het domicilie-adres van voor de plaatsing in het rusthuis.
    Bijvoorbeeld: persoon X heeft jaren in Sint-Pieters-Leeuw gewoond en diende geplaatst te worden in een rusthuis. Persoon X heeft zijn domicilie nu in een rusthuis buiten Sint-Pieters-Leeuw, namelijk Anderlecht. Na enkele jaren heeft persoon X financiële tussenkomst nodig. In dit geval is niet het OCMW van Anderlecht bevoegd, maar wel het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw. 
  • de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de lokaal Dienstencentrum Negenhof.
Officiële benaming: Dienst Plaatsing in andere rusthuizen.
Laatste update fiche: 27/02/2009.