Rust en verzorgingstehuis Wilgenhof (Rust- en Verzorgingstehuizen, Ouderen, Rusthuis, OCMW, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Rust en verzorgingstehuis Wilgenhof

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het rust en verzorgingstehuis wil een “thuis” zijn waar elke bewoner gerespecteerd wordt in zijn eigenheid en zoveel mogelijk “op maat” benaderd wordt. Het Wilgenhof biedt plaats aan 80 residenten. Verder biedt het Wilgenhof een thuisvervangend milieu (verblijf, maaltijden, drank, onderhoud, …), gemeubelde kamers, verpleging en verzorging, administratieve en sociale begeleiding, ergotherapie, animatieteam, …

Voorwaarden

  • de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben
  • zijn domicilie in Sint-Pieters-Leeuw hebben of eerder al eens langer dan 5 jaar in de gemeente hebben gewoond
  • een zoon of dochter hebben die op het moment van de inschrijving langer dan 5 jaar in Sint-Pieter-Leeuw gedomicilieerd is

Bijkomende informatie

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het OCMW  of kunt u de infobrochure ‘Rust- en verzorgingstehuis Wilgenhof’ aanvragen op onderstaand adres.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de lokaal Dienstencentrum Negenhof.
Officiële benaming: Rust en verzorgingstehuis Wilgenhof.
Laatste update fiche: 27/02/2009.