Huurtoelage - OCMW Maldegem (Wonen, Huisvesting, OCMW, Huursubsidie, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huurtoelage - OCMW Maldegem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW Maldegem kent een huurtoelage toe aan huurders met een laag inkomen.

Voorwaarden

 • de woning waarvoor de toelage wordt aangevraagd, moet voldoen aan de voorwaarden inzake klein comfort
 • De aanvrager moet:
  • minstens drie maanden gedomicilieerd zijn in de gemeente
  • geen onroerende eigendom bezitten of verkocht hebben in de loop van de tien jaar voorafgaand aan de aanvraag
  • zich inschrijven bij een sociale woningbouwmaatschappij en/of het sociaal verhuurkantoor (SVK) en ingaan op elk aanbod van de maatschappij of het SVK van een woning gelegen in de gemeente
  • over een laag inkomen beschikken

Aanvragen

Waar?

OCMW Maldegem – Cel Welzijn

Hoe?

Neem contact op met het OCMW om de toelage aan te vragen. Het OCMW zal een sociaal onderzoek uitvoeren om na te gaan of aan alle voorwaarden vervuld is. Er wordt rekening gehouden met alle gezinsinkomsten.

Bedrag?

 • maximaal 150 euro per maand, vermindert vanaf het vierde jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijzen van alle inkomsten

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Maldegem.
Officiële benaming: Huurtoelage.
Laatste update fiche: 05/03/2009.