Renovatiepremie (Wonen, Renovatie, Huisvesting, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Renovatiepremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kunt u misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Opgelet: Op 1 februari 2019 is de nieuwe overkoepelende renovatiepremie van start gegaan. Aanvragen voor de vorige, uitdovende renovatiepremie zijn niet langer mogelijk. Enkel wie al een eerste deel van de premie heeft gekregen, kan nog een tweede aanvraag indienen binnen 2 jaar, ten laatste op 31 januari 2021.

Voorwaarden

U kunt de renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder. De voorwaarden zijn verschillend:

 • als bewoner:
  • u bent meerderjarig
  • u woont in de woning als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht
  • uw meerderjarige medebewoners ondertekenen mee de aanvraag en voldoen aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden
 • als verhuurder:
  • u verhuurt de woning op de aanvraagdatum voor minstens negen jaar aan een sociaal verhuurkantoor

Daarnaast zijn er ook voorwaarden verbonden aan uw inkomen, de facturen, de woning en uw eigendommen.

 • het inkomen
  • het inkomen van de bewoner en de eventuele partner en andere inwonenden mag niet meer bedragen dan:
   • 43.870 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
   • 62.670 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.370 euro per extra persoon ten laste
   • 62.670 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.510 per persoon ten laste
  • voor een verhuurder die zijn woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor gelden er geen inkomensgrenzen
 • de facturen
  • de facturen mogen op de datum van de aanvraag maximum twee jaar oud zijn
  • u moet per categorie voor minimum 2.500 euro (exclusief btw) aan facturen kunnen voorleggen
  • per aanvraag mag u maximaal uit twee categorieën van werken facturen indienen
  • u moet een kopie van uw facturen toevoegen aan uw dossier
 • de woning
  • u moet uw domicilie in de woning hebben
  • de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
  • het gebouw moet minstens 30 jaar oud zijn
 • de eigendom
  • de bewoner en zijn eventuele partner mogen geen andere woning hebben in de periode van drie jaar voor de aanvraag

(bedragen geldig in 2019)

Raadpleeg hier de werkzaamheden waarvoor u de renovatiepremie kan aanvragen en de voorwaarden in detail.

Aanvragen


Waar?

Wonen-Vlaanderen

Hoe?

 • u verzamelt alle nodige documenten en vult het aanvraagformulier en de factuurlijst in
 • u stuurt het formulier en de factuurlijst op via de post naar het adres op het aanvraagformulier
 • binnen een maand na de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging met uw dossiernummer

Bedrag?

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen en is maximaal 10.000 euro.

Meebrengen

 • aanvraagformulier en factuurlijst
 • kopie van de facturen

Bijkomende informatie

Raadpleeg Wonen-Vlaanderen over het uitdovende systeem van de 'Vlaamse Renovatiepremie'.

Raadpleeg Wonen-Vlaanderen over het nieuwe systeem van de 'Overkoepelende Renovatiepremie'.


Laatste update fiche: 19/07/2019.