Minder Mobielen Centrale - Edegem (MMC) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale - Edegem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening van OCMW Edegem en richt zich tot personen met verplaatsingsmoeilijkheden die een beperkt inkomen hebben.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Edegem
  • met een maandelijks inkomen niet groter dan tweemaal het leefloon (voor een alleenstaande is dit maandelijks maximum 1.700,78 euro netto en voor een koppel is dit 2.267,68 euro netto)
  • met verplaatsingsmoeilijkheden: aanwezigheid van een ergonomische of medische indicatie
  • die moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer wegens gezondheid of ouderdom

Aanvragen


Waar?

OCMW Edegem – Dienst Thuiszorg

Hoe?

U maakt een afspraak met de dienstverantwoordelijke om na tegaan of u op de Minder Mobielen Centrale beroep kunt doen.

Let wel: deze dienstverlening is niet algemeen gebruikelijk en kan enkel indien een vrijwilliger mét wagen gevonden wordt. De dienst kan rekenen op de inzet van ± 20 vrijwilligers.

Bedrag?

  • lidgeld per jaar: 10 euro of 15 euro voor een koppel of samenwonenden 
  • per rit: 0,31 euro per gereden kilometer, af te rekenen met de chauffeur

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • inkomstenbewijs

Contacteer

Organisatie OCMW Edegem – Dienst Thuiszorg
Adres Oude-godstraat 110
2650 Edegem
Tel03 450 84 20
Fax

03 458 00 44

Website http://www.ocmwedegem.be/  
E-mail thuisdienst@ocmwedegem.be
Openingsuren dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 u. 
in de namiddag enkel op afspraak

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Edegem.
Officiële benaming: Vervoer op maat via mindermobielencentrale.
Laatste update fiche: 11/08/2017.