Schuldbemiddeling - OCMW Edegem (budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling) (Schuldbemiddeling, Financiële problemen, Budgetbegeleiding, Budgetbeheer, OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Schuldbemiddeling - OCMW Edegem (budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling)

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bij de dienst schuldbemiddeling kunt u terecht voor advies of bijstand als u (tijdelijk) niet in staat bent de financiële problemen en schulden zelfstandig aan te pakken.

U neemt contact op met de dienst als:

 • u twijfels en/of vragen hebt over de manier waarop u uw inkomen beheert 
 • u tijdelijk of permanent financiële moeilijkheden ervaart en u niet langer in staat bent hier zelfstandig een oplossing aan te geven
 • u (veel) schulden hebt en de schuldeisers zijn niet langer bereid om met u te onderhandelen

Voorwaarden

 • u bent bereid om uw financiële situatie grondig toe te lichten 
 • u bent bereid om uw financiële situatie grondig te evalueren en daar waar mogelijk en verantwoord, uw bestedingspatroon aan te passen
 • indien u kiest voor budgetbeheer, dan bent u bereid alle inkomsten te laten storten op een geblokkeerde rekening en u geeft de volmacht op deze rekening aan de dienst schuldbemiddeling

Aanvragen

Waar?

OCMW Edegem - sociale dienst

Hoe?

U neemt contact met de sociale dienst van het OCMW. Tijdens een verkennend gesprek krijgt u meer informatie over de mogelijkheden van de dienst schuldbemiddeling en kunt u concrete vragen stellen.

Bedrag?

 • schuldbemiddeling is een gratis dienst

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een bewijs van inkomsten en uitgaven
 • zoveel mogelijk informatie over de schulden die u heeft

Bijkomende informatie

Verschillende vormen van begeleiding zijn mogelijk:

Budgetbegeleiding

 • u krijgt gericht advies en informatie
 • uw financiële situatie is nog van die aard dat u mits advies de probleemsituatie zelfstandig kan aanpakken

Budgetbeheer 

 • uw financiële situatie is zo ernstig dat het beheer van al uw inkomsten moet overdragen worden aan de dienst schuldbemiddeling
 • de dienst schuldbemiddeling onderhandelt met de schuldeisers, controleert de vorderingen op juistheid en stelt afbetalingsplannen op
 • u gaat akkoord met het ontvangen van wekelijks leefgeld waarvan het bedrag wordt bepaald door de specifieke financiële situatie

Collectieve schuldenregeling

 • een aanvraag tot het opstarten van een procedure collectieve schuldenregeling kan ook gebeuren vanuit de dienst schuldbemiddeling. Dit gebeurt na een diepgaand onderzoek van het totaalpakket aan schulden.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Edegem.
Officiële benaming: Schuldbemiddeling - OCMW Edegem (budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling).
Laatste update fiche: 02/12/2009.