Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Roeselare verleent een sociaal-pedagogische toelage aan gezinnen die kinderen met een handicap of personen die verlengd minderjarig zijn verzorgen en opvoeden.

Voorwaarden

U woont in de stad Roeselare en:

 • het kind met de handicap:
  • ofwel scoort 4 punten op de 1ste pijler
  • ofwel scoort minstens 6 punten op de drie pijlers samen
 • uw gezin heeft een person die verlengd minderjarig is

Aanvragen

Waar?

Stad Roeselare - Sociaal Huis Welwel

Hoe?

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij het College van Burgemeester en Schepenen.

U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 107,22 kB) van de website of u vraagt het op in het Sociaal Huis Wel Wel.

Uw aanvraag wordt beoordeeld uitgaande van de situatie op 1 januari van het lopende kalenderjaar.

Bedrag?

U ontvangt 75 euro voor een kind dat:

 • ofwel naar school gaat
 • ofwel naar een dagopvang gaat
 • ofwel opgenomen is in een instelling
 • ofwel wekelijks naar huis komt en tegelijk verlengd minderjarig is en opgenomen in een instelling

U ontvangt 125 euro voor een kind dat bestendig thuis wordt verzorgd.

(bedragen geldig vanaf 1 oktober 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een attest dat geldig is op de datum van de aanvraag van de toelage over de handicap van:
  • ofwel het kinderbijslagfonds
  • ofwel de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • een attest dat geldig is op de datum van de aanvraag van de toelage over de verlengde minderjarigheid:
  • ofwel een uittreksel uit het bevolkingsregister
  • ofwel de uitspraak van de rechtbank
 • rekeningnummer waarop het bedrag van de toelage gestort mag worden

Bijkomende informatie

U raadpleegt het volledige reglement van deze toelage (pdf, 54,83 kB) op de website van Roeselare.
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Roeselare.
Officiƫle benaming: Sociaal-pedagogische toelage aan kinderen met een handicap of personen die verlengd minderjarig zijn.
Laatste update fiche: 14/01/2014.