Minder Mobielen Centrale - Malle (MMC) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale - Malle

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De Minder Mobiele Centrale (MMC) helpt mensen met vervoersmoeilijkheden: senioren, personen die minder mobiel zijn of niet in staat zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer, personen in sociale noodsituaties.

De vrijwilligers van MMC zorgen voor vervoer naar allerhande sociale activiteiten, zoals een bezoek aan vrienden, familie, de winkel, de dokter of gewoon een dagje aan zee… Het kan allemaal op voorwaarde dat er een chauffeur gevonden wordt.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Malle met vervoersmoeilijkheden
  • u bent lid van de Minder Mobielen Centrale

Aanvragen

Waar?

Sociaal Huis – Minder Mobielen Centrale 

Hoe?

U kunt lid worden van de Minder Mobielen Centrale door een afspraak te maken met de maatschappelijk assistent. Zij kijkt na of je aan de voorwaarden voldoet.

U dient een rit tijdig aan te vragen:

  • tijdens de week ten laatste twee dagen op voorhand
  • tijdens het weekend of op een feestdag ten laatste een week op voorhand
  • Let op! Een rit aanvragen kan alleen op maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 tot 12.00 u.

Bedrag?

  • jaarlijks lidgeld: 7,00 euro
  • u betaalt per rit 0,30 euro per gereden kilometer

Als de chauffeur een langere tijd moet wachten om u opnieuw thuis te brengen, stellen we het op prijs als u hem/haar een tas koffie aanbiedt tijdens die wachttijd.

Meebrengen

identiteitskaart


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Malle.
Officiële benaming: Minder Mobiele Centrale.
Laatste update fiche: 05/08/2011.