Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Izegem verleent een toelage aan ouders of vervangende verzorgers die een zwaar gehandicapt kind opvoeden om de kosten van de verzorging en opvoeding te helpen dragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de toelage moet het kind:

  • ouder dan 2 en jonger dan 25 jaar zijn op 1 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft;
  • voor ten minste 66% getroffen zijn door een ontoereikendheid. Voor de vaststelling van dit percentage geldt de regeling die van toepassing is voor het bekomen van de verhoogde kinderbijslag.

De regeling is niet van toepassing indien:

  • het kind werd tewerkgesteld, zelf niet als dit in een beschutte werkplaats was;
  • het College van Burgemeester en schepen na een onderzoek ten huize van het gezin vaststelt dat de verzorging en de opvoeding van het kind in belangrijke mate worden verwaarloosd, en een opname in een aangepast instituut in het belang van het kind wenselijk is.

Aanvragen

Waar?

Stad Izegem

Hoe?

U moet de toelage schriftelijk aanvragen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen voor 31 oktober van het jaar waarop de toelage betrekking heeft.

Bedrag?

  • 125 euro per kind ten last van de moeder, of de persoon die haar vervangt;
  • indien de moeder, of de persoon die haar vervangt, de zorg heeft over meerdere gehandicapte kinderen, bedraagt de premie voor het tweede kind 200 euro en vanaf het derde kind 275 euro.

Meebrengen

  • identiteitskaart;
  • bewijs van verhoogde kinderbijslag.

Contacteer

Organisatie Stad Izegem
Adres Korenmarkt 10
8870 Izegem
Tel 051 33 73 00
Fax 051 31 48 67
Website Gemeente Izegem - website
E-mail secretaris@izegem.be
info@izegem.be

Openingsuren:
elke werkdag van 8u30 tot 11u45
dinsdag van 13u30 tot 18u00
woensdag en donderdag van 13u30 tot 16u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Izegem.
Officiƫle benaming: Sociaal-pedagogische toelage voor de verzorging van een mindervalide kind.
Laatste update fiche: 16/08/2007.