Scheiding hemel- en afvalwater - premie stad Eeklo (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Scheiding hemel- en afvalwater - premie stad Eeklo

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Eeklo geeft een subsidie om bij bestaande woningen op privaat terrein hemel- en afvalwater volledig te scheiden.

Voorwaarden

  • de afkoppelingswerken gebeuren bij een bestaande woning
  • de verplichte gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater is niet in de stedenbouwkundige vergunning opgenomen
  • u gaat akkoord met een eventuele controle ter plaatse door de stadsdiensten of een door de Stad Eeklo aangeduide deskundige

U kunt deze premie cumuleren met de stedelijke premie voor het installeren van een hemelwaterput of infiltratievoorziening.

Aanvragen

Waar?

Stadsbestuur Eeklo - Milieudienst

Hoe?

  • de stad of een door haar aangestelde deskundige maakt bij de aanleg of heraanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de openbare weg, per perceel een ontwerpdossier
  • de eigenaars krijgen dit ontwerpdossier
  • voor werken die uitgevoerd worden volgens dit ontwerpdossier, wordt de subsidie automatisch toegekend
  • werken die afwijken van het ontwerpdossier, vraagt u minstens 30 dagen voor uitvoering van de werken aan bij het stadsbestuur
  • u dient binnen de 3 maanden na het uitvoeren van de werken de gedetailleerde facturen in
  • na controle van de werken door een medewerker van de Stad Eeklo of een aangestelde deskundige betaalt de stad de subsidie uit

Bedrag?

U ontvangt 50% van de bewezen kosten met een maximum van 1.000 euro.

(bedragen geldig vanaf 1 sptember 2011)

Meebrengen

  • gedetailleerde facturen van de uitgevoerde werken

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Eeklo.
Officiƫle benaming: Stedelijke subsidie voor het volledig scheiden van hemel- en afvalwater op privaat terrein bij bestaande woningen.
Laatste update fiche: 20/03/2012.