Natuur- en landschapszorg - gemeentelijke toelage (Leefmilieu) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Natuur- en landschapszorg - gemeentelijke toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Puurs kent een toelage toe voor het aanleggen, aanplanten en/of onderhouden van kleine landschapselementen en voor het beheer van gronden van natuurbehoud en landschapsontwikkeling. Het gaat hier over hagen, heggen, houtkanten en houtwallen, knotbomen, bomerij, hoogstamboomgaard, poel, verbreding van een sloot, boomgroepen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Puurs
 • voor een haag, heg of houtkant
  • de aanplanting dient een minimum lengte van 50 m te hebben
  • de plantafstanden zijn : 0,3 m tot 0,5 m in hagen, 1m in heggen en houtkanten/wallen 
  • het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm
 • voor een bomenrij 
  • het plantgoed heeft een stamomtrek van minimum 8/10 cm
  • de plantafstand bedraagt 7 tot 10 m
  • het betreft minstens 15 bomen
 • voor knotbomen
  • de poten hebben ter hoogte van het maaiveld een stamomtrek van minstens 25 cm, en komen minimum 1,75 m boven het maaiveld uit
  • de plantafstand bedraagt 5 tot 7 m
  • het betreft minstens 20 knotbomen
 • voor hoogstamboomgaarden
  • het plantgoed heeft een stamomtrek van minimum 8/10 cm
  • de plantafstand bedraagt 6 tot 10 m
  • het betreft minstens 15 hoogstam fruitbomen
 • voor boomgroepen:  
  • de beplanting bestaat uit een groep van 3-10 stuks, maximaal 8 m van elkaar gelegen
  • het plantgoed heeft een stamomtrek van minimum 8/10 cm
 • voor eerste bebossingen van 10 are tot 50 are in parkgebied of buffergebied
  • de beplanting moet bestaan uit een gemengde aanplant van streekeigen struiken en bomen
 • voor de aanleg van een poel
 • voor aanleg van een verbrede sloot
  • slechts 1 zijde kan hiervoor in aanmerking komen.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Puurs – Milieudienst

Hoe?

De toelage wordt ingediend bij het gemeentebestuur van Puurs op het door de gemeente ter beschikking gesteld modelaanvraagformulier voor de uitvoering van de aanleg, aanplant of het beheer. De aanvragen moeten ingediend te worden ten laatste 1 maand voor de uitvoering ervan.

Bedrag?

 • voor een haag, heg of houtkant: 0,25 euro per plant
 • voor een bomenrij: 3,75 euro per hoogstammig, beworteld plantgoed 
 • voor knotbomen: 2,50 euro per stuk voor niet bewortelde poten
 • voor hoogstamboomgaarden: 5,00 euro per fruitboom
 • voor boomgroepen: 5,00 euro per hoogstammige boom 
 • voor eerste bebossingen van 10 are tot 50 are in parkgebied of buffergebied: 2.500,00 euro / hectare 
 • voor de aanleg van een poel: 5,00 euro per m². Als minstens 1/3 van de poel ontoegankelijk gemaakt wordt voor het vee, wordt een supplementaire toelage gegeven van 1,25 euro per ontoegankelijke m²
 • voor aanleg van een verbrede sloot: 6,25 euro per lopende meter

Bij gecombineerde aanleg (bijv. bomenrij in houtkant, heg rond boomgaard) geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen. Voor onderhoud kunnen volgende toelagen worden toegekend: 

 • voor een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimum 50 m: 0,40 euro per lopende meter - de toelage is om de 2 jaar of meer toekenbaar
 • voor onderhoudssnoei van een heg of een houtkant/houtwal met een lengte van minimum 50 m: 0,60 euro per lopende meter - de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar
 • voor het knotten van knotbomen, met een minimum van 10 stuks die een landschappelijke eenheid vormen per perceel of op aangrenzende percelen: 6,25 euro per boom - de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar
 • voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande poel, teneinde het jaar rond water te bevatten: 5 euro per m² - de toelage is om de 10 jaar of meer toekenbaar

De toelage voor aanleg en onderhoud van landschapselementen, behalve voor het aspect “bebossing”, wordt beperkt tot 250 euro per aanvrager en per jaar.

Meebrengen

Contacteer

Organisatie Gemeente Puurs – Milieudienst
Adres Hoogstraat 29
2870 Puurs
Tel 03 890 76 17
Fax 03 890 76 96
Website http://www.puurs.be/  
E-mail yves.faes@puurs.be  
Openingsuren elke werkdag van 09.00 tot 12.00 u.
woensdagavond bijkomend geopend van 18.00u tot 19.30u (behalve tijdens schoolvakanties)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Puurs-Sint-Amands.
Officiële benaming: Toelage voor natuur en milieu: natuurbeheer en landschapszorg.
Laatste update fiche: 07/04/2009.