Kinderopvang - sociaal tarief (Kinderopvang, Kinderen, Gezinnen, OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderopvang - sociaal tarief

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW Puurs biedt aan bepaalde inwoners van de gemeente een tussenkomst in de kinderopvang aan.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Puurs
  • over beperkte financiële middelen beschikken

Aanvragen

Waar?

OCMW Puurs – sociale dienst

Hoe?

U dient een aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW Puurs. Een maatschappelijk werker van de sociale dienst verricht een sociaal en financieel onderzoek, stelt een dossier samen en formuleert een voorstel voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het bijzonder comité voor de sociale dienst bespreekt het dossier en beslist of de tussenkomst wordt toegekend.

Bedrag?

  • 50% van het normale tarief

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • alle documenten om uw financiële situatie aan te tonen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Puurs-Sint-Amands.
Officiële benaming: Sociaal tarief kinderopvang.
Laatste update fiche: 07/04/2009.