Personenalarm (personenalarm) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personenalarm

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Puurs stelt mits een huurtussenkomst een personenalarmsysteem ter beschikking. Dit toestel laat toe dat men in geval van nood met een zendertje - dat men altijd bij zich heeft - een signaal stuurt naar een alarmcentrale. Deze waarschuwt op haar beurt dan één van de personen die zich bereid hebben verklaard om in geval van nood hulp te bieden.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Puurs (werkelijke en wettige verblijfplaats):
    • ofwel ouder dan 60 jaar
    • ofwel invalide met een arbeidsongeschiktheid van meer dan 66%

Aanvragen

Waar?

OCMW Puurs - dienstencentrum

Hoe?

U dient een aanvraag in bij het dienstencentrum “de Kollebloem”. Elke aanvraag wordt individueel onderzocht. Een beslissing tot toekenning wordt genomen door het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW. Hierbij wordt voorrang verleend aan de meest hulpbehoevende en minst begoede aanvragers.

Bedrag?

U betaalt:

  • een waarborg van 25 euro
  • een maandelijkse huurvergoeding van 12,40 euro

Meebrengen

  • identiteitskaart 

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Puurs-Sint-Amands.
Officiële benaming: Personenalarm.
Laatste update fiche: 07/04/2009.