Minder Mobielen Centrale Puurs (Mindermobielencentrale, Vervoerproblemen, Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit, Vervoerdienst, MMC) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale Puurs

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig en actief blijven en sociale contacten onderhouden. Er zijn heel wat mensen die niet meer goed te been zijn en een beperkt inkomen hebben. Zij hebben behoefte aan aangepast, kwalitatief en betaalbaar vervoer. De minder mobielen centrale (MMC) is een vrijwillige vervoerdienst. Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen: dokter, familiebezoek, kaartclub, kapper, naar de tandarts, naar het gemeentehuis, ...

Voorwaarden

  • inwoner van Puurs
  • beperkt inkomen
  • vervoersproblemen omwille van leeftijd, sociale situatie, ziekte of handicap
  • ingeschreven bij de MMC
  • vervoer minstens 2 dagen vooraf aanvragen

Aanvragen

Waar?

OCMW – Puurs Seniorenzorg / dienstencentrum

Hoe?

U doet een eerste aanvraag via het dienstencentrum. Na een onderzoek of u in aanmerking komt, kan je lid worden.

Ritten vraag je minstens twee dagen op voorhand aan in het dienstencentrum of telefonisch op het nummer 03 890 15 60.

De aangeduide chauffeur komt u volgens afspraak afhalen. Na de dienstprestatie betaalt u onmiddellijk de kilometervergoeding en indien nodig het parkeerticket.

Bedrag?

U betaalt:

  • 7 euro lidgeld per jaar
  • een kilometervergoeding van 0,30 euro per km 
  • het parkeerticket indien nodig

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • alle documenten om uw financiële situatie aan te tonen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Puurs-Sint-Amands.
Officiële benaming: Minder Mobielen Centrale.
Laatste update fiche: 25/06/2013.