Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Brecht kent een sociaalpedagogische toelage toe aan personen met een handicap wonend op het grondgebied van Brecht.

Voorwaarden

  • u staat (als ouder(s) of als voogd) in voor de verzorging van een kind met een beperking (een kind dat op internaat zit en thuis is tijdens de weekends en de schoolvakanties telt ook mee)
  • het kind moet ingeschreven zijn op 1 januari 2018 in de bevolkingsregisters van de gemeente Brecht en mag de leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben op 1 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft
  • u krijgt voor het kind een verhoogde kinderbijslag voor mindervalide kinderen

Aanvragen


Waar?

Welzijnscampus Sociaal Huis, Het Sluisken en De Lindeboom.

Wanneer?

Jaarlijks aan te vragen voor 15 juni.

Hoe?

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden of via de website van de welzijnscampus. U kunt dit aan het loket aanvragen.

U dient dit formulier in voor 15 juni.

Bedrag?

210 euro per jaar.

Meebrengen

  • een kopie van de beslissing van het kinderbijslagfonds of Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid toe te voegen, waaruit blijkt dat er recht is op de verhoogde kinderbijslag voor minder valide kinderen
  • een bewijs van betaling van je tegemoetkoming of uitkering + attest van handicap

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Brecht.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap.
Laatste update fiche: 23/05/2018.