Medische en farmaceutische kosten - tussenkomst OCMW Puurs (Medicatie, Gezondheid, Dokters, OCMW, Gezondheidskosten, Gezondheidszorg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Medische en farmaceutische kosten - tussenkomst OCMW Puurs

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW Puurs biedt aan bepaalde inwoners van de gemeente een tussenkomst bij medische en/of farmaceutische kosten aan.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Puurs
  • over beperkte financiële middelen beschikken

Aanvragen

Waar?

OCMW Puurs – sociale dienst

Hoe?

U dient een aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW Puurs. Een maatschappelijk werker van de sociale dienst verricht een sociaal en financieel onderzoek, stelt een dossier samen en formuleert een voorstel voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het bijzonder comité voor de sociale dienst bespreekt het dossier en beslist of de tussenkomst wordt toegekend.

Bedrag?

De tussenkomst wordt individueel bepaald na een sociaal onderzoek.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • alle documenten om uw financiële situatie aan te tonen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Puurs-Sint-Amands.
Officiële benaming: Tussenkomst bij medische en farmaceutische kosten.
Laatste update fiche: 07/04/2009.