Kinderopvang - sociaal tarief (Kinderopvang, Oppas, Gezinnen, Voorschoolse kinderopvang, Buitenschoolse kinderopvang, Naschoolse kinderopvang) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderopvang - sociaal tarief

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Maaseik biedt een gesubsidieerde buitenschoolse kinderopvang (Robbedoes) aan voor minder kapitaalkrachtige gezinnen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de stad Maaseik
 • volgende gezinnen komen hiervoor in aanmerking:
  • éénoudergezinnen
  • gezinnen die recht hebben op de voorkeursregeling van het ziekenfonds (verhoogde tegemoetkoming)
  • gezinnen waarvan het gezinshoofd volledig uitkeringsgerechtigd werkeloos is

Aanvragen

Waar?

Stad Maaseik - Dienst Kinderopvang

Hoe?

U bezorgt de Dienst Kinderopvang de gevraagde documenten.

Bedrag?

50% korting op de totale opvangkost bij Robbedoes

Meebrengen

 • eenoudergezinnen: een bewijs van gezinssamenstelling dat zij aanvragen bij het stadsbestuur
 • gezinnen met een laag inkomen: een attest van hun ziekenfonds
 • gezinnen waarvan het gezinshoofd volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is: een attest dat bij de uitbetalingsinstelling kan worden bekomen.

Contacteer

Organisatie Stad Maaseik - Dienst Kinderopvang
Adres Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
Tel 089 56 05 60
Fax 089 56 05 61
Website Stad Maaseik - website

Openingsuren:
elke werkdag van 09u00 tot 12u00
dinsdag van 14u00 tot 18u00
woensdag van 14u00 tot 16u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Maaseik.
Officiële benaming: Stedelijke gesubsidieerde buitenschoolse kinderopvang: Robbedoes.
Laatste update fiche: 29/08/2007.