Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Herentals kent een mantelzorgpremie toe aan personen die een zorgbehoevende bejaarde persoon uit hun omgeving verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende:
  • woont in Herentals
  • is 75 jaar of ouder
  • woont thuis
  • had in 2015 een bruto-inkomen van maximum 18.002,48 euro, verhoogd met 3.332,74 euro per persoon ten laste
  • had in 2016 een uitkering van de Vlaamse Zorgkas
 • de mantelzorger:
  • is meerderjarig
  • is zelf niet zorgbehoevend
  • hoeft niet op hetzelfde adres te wonen als de zorgbehoevende
  • woont in Herentals of in een andere gemeente in de provincie Antwerpen

Aanvragen


Waar?

Stad Herentals - Dienst Sociale Zaken

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie voor 15 november aan:

Bedrag?

200 euro per jaar (bedrag geldig op 1 juli 2017)

Meebrengen

 • ingevuld aanvraagformulier
 • voor de zorgbehoevende:
  • aanslagbiljet van vorig jaar
  • bewijs ontvangst Vlaamse Zorgverzekering
  • klever van het ziekenfonds
 • voor de mantelzorger:
  • klever van het ziekenfonds

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Herentals.
Officiƫle benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 31/07/2017.