Regenwaterput - gemeentelijke premie (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Regenwaterput - gemeentelijke premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Olen geeft een subsidie voor het plaatsen van een regenwaterput bij een woning waarvan de bouwvergunning afgeleverd werd voor 7 september 1999.

Voorwaarden

  • voor woningen gelegen in Olen
  • de inhoud van de regenwaterput moet minimum 3.000 liter bedragen en in overeenstemming zijn met het dakoppervlak
  • de put moet gebruikt worden voor minstens één toilet of één wasmachine
  • de installatie van een pomp is verplicht indien de aftappunten niet gravitair gevoed kunnen worden
  • de subsidie wordt pas uitbetaald na een gunstig advies van de aangestelde controleur.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Olen – Dienst Leefomgeving

Hoe?

U moet een aanvraagformulier (downloaden, word-document) invullen en terugbezorgen aan de dienst leefomgeving.

Bedrag?

  • 0,05 euro per liter waterinhoud van de hemelwaterinstallatie
  • maximum 372,00 euro

Meebrengen

  • ingevuld aanvraagformulier; 
  • kopie van de factuur; 
  • attest van conformiteit van de drinkwatermaatschappij Pidpa

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Olen.
Officiële benaming: Subsidie voor het plaatsen van een regenwaterput.
Laatste update fiche: 26/01/2011.