Karweidienst - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Karweidienst

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Van 15 april tot en met 15 oktober is onze karweidienst actief. Ouderen en personen met een beperking die zelf niet meer kunnen instaan voor het onderhoud van hun tuin, kunnen een aanvraag voor hulp indienen.

De karweidienst beperkt zich tot klein tuinonderhoud:

 • gras maaien
 • klein snoeiwerk
 • hagen scheren
 • struiken verwijderen
 • onkruid wieden in bloemenperkjes

De karweiman brengt zelf het nodige materiaal mee. Als je dat wenst, brengt hij het tuinafval naar het containerpark.

Voorwaarden

 • u bent
  • ofwel ouder dan 70 jaar
  • ofwel een persoon met beperking
 • uw tuin is maximum 400 m²
 • voor het sociaal tarief:
  • ofwel krijgt u een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen
  • ofwel krijgt u het leefloon
  • ofwel krijgt u financiële steun equivalent aan het leefloon
  • ofwel bent u ingeschakeld in budgetbeheer of budgetbegeleiding

Aanvragen


Waar?

Sociaal huis Merelbeke

Hoe?

Wenst u meer informatie over onze karweidienst of wil u de hulpverlening aanvragen, neem dan contact op met de verantwoordelijke.

De verantwoordelijke van de dienst zal met u contact opnemen en een afspraak maken om bij u thuis langs te komen. Bij dit intakegesprek worden afspraken gemaakt over de taken, de frequentie van de hulp en de datum waarop de hulp van start gaat. De verantwoordelijke berekent ook uw tarief.

Bedrag?

De bijdrage die u betaalt hangt af van uw gezinsinkomen. Het uurtarief is 0,91% van het nettomaandinkomen.

Als u recht hebt op het sociaal tarief betaalt u maximum 7,50 euro per uur.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • inkomensgegevens

Bijkomende informatie

 

ContacteerOfficiële benaming: Karweidienst.
Laatste update fiche: 31/07/2017.