Stookolietank - Tussenkomst buitengebruikstelling (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting, Milieu, Stookolie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Stookolietank - Tussenkomst buitengebruikstelling

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Hechtel-Eksel kent een premie toe voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks.

Voorwaarden

 • de stookolietank ligt op het grondgebied van de gemeente
 • de verwarmingsinstallatie van het onroerend goed waar de stookolietank aan verbonden is, is aangepast aan een andere brandstof dan stookolie. Indien dit niet het geval is dient er een andere stookolietank te zijn geïnstalleerd die volledig voldoet aan de milieuhygiënische bepalingen (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning II, VLAREM II)
 • de stookolietank hoorde bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt
 • de tank is uitsluitend in gebruik geweest voor de opslag van stookolie
 • het verwijderen omvat leegpompen, reinigen en verwijderen (daarbij moet ook rekening gehouden worden met de regeling over het voorkomen en  beheren van afvalstoffen)
 • als het onmogelijk is de tank te verwijderen moet ze worden opgevuld (leegpompen, reinigen en opvullen met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal)
 • het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige (VLAREM II)

Aanvragen

Waar?

Gemeente Hechtel-Eksel - Milieudienst

Hoe?

De aanvrager haalt het aanvraagformulier af op de Milieudienst en dient het daar ingevuld terug in. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvraag. Bij goedkeuring wordt de premie uitbetaald.

Bedrag?

 • 125 euro voor een tank tot 5.000 liter die is ingegraven in volle grond of geplaatst in een groeve
 • 150 euro voor een tank vanaf 5.000 liter die is ingegraven in volle grond of geplaatst in een groeve
 • 75 euro voor een tank tot 5.000 liter die bovengronds of in een kelder is geplaatst
 • 100 euro voor een tank vanaf 5.000 liter die bovengronds of in een kelder is geplaatst

(bedragen geldig op 1 april 2009)

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus
 • een geschreven en ondertekende verslag van de erkende technicus over de wettige verwijdering of opvulling van de tank
 • het ontvangstbewijs voor de afgifte van afvalstoffen
 • een kopie van de factuur van de firma die de stookolietank heeft verwijderd of opgevuld

Bijkomende informatie

Milieudienst Hechtel-Eksel


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Hechtel-Eksel - Jeugddienst.
Officiële benaming: Tussenkomst tankslag.
Laatste update fiche: 23/04/2009.